به گزارش خبرنگار انرژی پرس، بورس تهران معاملات امروز را نیز در ادامه افت روز گذشته دنبال کرد و به روند نزولی خود ادامه داد. با وجود اینکه چشم‌انداز افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان مثبت است اما به نظر می‌رسد که زور سیگنال منفی آزادسازی منابع بل…

به گزارش خبرنگار انرژی پرس، بورس تهران معاملات امروز را نیز در ادامه افت روز گذشته دنبال کرد و به روند نزولی خود ادامه داد. با وجود اینکه چشم‌انداز افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان مثبت است اما به نظر می‌رسد که زور سیگنال منفی آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره‌ جنوبی به