اقتصادنیوز: روند قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد و اغلب خودروهای بازار کاهش قیمت‌ را شاهد بودند.

اقتصادنیوز: روند قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی شد و اغلب خودروهای بازار کاهش قیمت‌ را شاهد بودند.