با سقوط میزان آرای رجب طیب اردوغان به زیر ۵۰ درصد، احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه به دور دوم نیز قوت گرفته است.

با سقوط میزان آرای رجب طیب اردوغان به زیر ۵۰ درصد، احتمال کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ ترکیه به دور دوم نیز قوت گرفته است.