کم‌کاری در طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن ‌هم در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، به گلایه رئیس‌جمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است….

کم‌کاری در طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن ‌هم در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، به گلایه رئیس‌جمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است.