اسپوتنیک به نقل از برخی گزارش ها اعلام کرد که سفیر جدید چین خطاب به مقام‌های دولت آمریکا گفته است: اگر نمی توانیم اختلافات خود را حل کنیم، لطفاً دهانتان را ببندید.

اسپوتنیک به نقل از برخی گزارش ها اعلام کرد که سفیر جدید چین خطاب به مقام‌های دولت آمریکا گفته است: اگر نمی توانیم اختلافات خود را حل کنیم، لطفاً دهانتان را ببندید.