سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: به اذعان مقامات عراقی ایران اولین کشوری بود که برای مقابله با گروه تروریستی داعش به یاری این کشور شتافت….

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: به اذعان مقامات عراقی ایران اولین کشوری بود که برای مقابله با گروه تروریستی داعش به یاری این کشور شتافت.