سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، مدعی شد که وزیر امور خارجه عربستان، موضوع «تشکیل کشور مستقل فلسطین» را به عنوان شرط ریاض برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو مطرح نکرده است….

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، مدعی شد که وزیر امور خارجه عربستان، موضوع «تشکیل کشور مستقل فلسطین» را به عنوان شرط ریاض برای عادی‌سازی روابط با تل‌آویو مطرح نکرده است.