سفیر آمریکا در سازمان ملل ملل در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان گفت: روسیه فردا (دوشنبه) دلیلی برای جشن گرفتن ندارد. آنها در شکست دادن اوکراینی ها، در تقسیم جهان یا تفرقه در ناتو موفق نبوده اند….

سفیر آمریکا در سازمان ملل ملل در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان گفت: روسیه فردا (دوشنبه) دلیلی برای جشن گرفتن ندارد. آنها در شکست دادن اوکراینی ها، در تقسیم جهان یا تفرقه در ناتو موفق نبوده اند.