تصاویری از بارش برف نابهنگام در جنگل‌های هیرکانی را مشاهده می‌کنید.

تصاویری از بارش برف نابهنگام در جنگل‌های هیرکانی را مشاهده می‌کنید.