وزیر ارشاددر سفری یک روزه به قم با مراجع تقلید دیدار می‌کند.

وزیر ارشاددر سفری یک روزه به قم با مراجع تقلید دیدار می‌کند.