حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان فردا به کابل سفر می‌کند.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان فردا به کابل سفر می‌کند.