روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ویلیام برنز رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای ترمیم روابط میان واشنگتن و ریاض مخفیانه به عربستان سفر کرد….

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ویلیام برنز رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) برای ترمیم روابط میان واشنگتن و ریاض مخفیانه به عربستان سفر کرد.