دستیار هوشمند ایوا بر پایه GPT-4 توسعه یافته و می‌تواند چشم‌انداز صنعت گردشگری ایران را تغییر دهد.
The post دستیار هوشمند «ایوا» معرفی شد؛ راهکار سفرمارکت برای بهبود تجربه سفر appeared first on دیجیاتو.

دستیار هوشمند ایوا بر پایه GPT-4 توسعه یافته و می‌تواند چشم‌انداز صنعت گردشگری ایران را تغییر دهد.

The post دستیار هوشمند «ایوا» معرفی شد؛ راهکار سفرمارکت برای بهبود تجربه سفر appeared first on دیجیاتو.