سفیر رژیم صهیونیستی قرار است به زودی برای بازگشایی سفارت به کی‌یف باز گردد.

سفیر رژیم صهیونیستی قرار است به زودی برای بازگشایی سفارت به کی‌یف باز گردد.