پس از توافق آتش بس آذربایجان و ارمنستان، روسیه در نقش حافظ صلح عمل می‌کرد و پس از تداوم جنگ اوکراین، روسیه نتوانست این نقش را به شکل بازدارنده‌ای پیگیری کند که با خشم مقامات ارمنی و نزدیک شدن‌شان به ارمنستان همراه شد. بعد از حملات امروز آذربایجان به قر…

پس از توافق آتش بس آذربایجان و ارمنستان، روسیه در نقش حافظ صلح عمل می‌کرد و پس از تداوم جنگ اوکراین، روسیه نتوانست این نقش را به شکل بازدارنده‌ای پیگیری کند که با خشم مقامات ارمنی و نزدیک شدن‌شان به ارمنستان همراه شد. بعد از حملات امروز آذربایجان به قره باغ، ارامنه در اطراف سفارت روسیه در ایروان تجمع کرده و درب آن را مسدود کرده‌اند اما هنوز وارد سفارت نشده‌اند. این لحظات را می‌بینید.