علی‌رغم تلاش وزارت خارجه طالبان برای انتصاب سفیر تازه افغانستان در هند، کارمندان سفارت افغانستان در دهلی نو اجازه ندادند سفیر معرفی‌شده طالبان اداره سفارت را به دست بگیرد….

علی‌رغم تلاش وزارت خارجه طالبان برای انتصاب سفیر تازه افغانستان در هند، کارمندان سفارت افغانستان در دهلی نو اجازه ندادند سفیر معرفی‌شده طالبان اداره سفارت را به دست بگیرد.