مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: برای بچه‌های تیم و خانواده‌هایشان که درگیر کرونا هستند آرزوی سلامتی می‌کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: برای بچه‌های تیم و خانواده‌هایشان که درگیر کرونا هستند آرزوی سلامتی می‌کنم.