سزار آسپلیکوئتا، ستاره تیم ملی اسپانیا و باشگاه چلسی از هم‌تیمی بودن با سرخیو بوسکتس و جورجینیو ابراز خوشحالی کرد.

سزار آسپلیکوئتا، ستاره تیم ملی اسپانیا و باشگاه چلسی از هم‌تیمی بودن با سرخیو بوسکتس و جورجینیو ابراز خوشحالی کرد.