سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نزولی بودن آمارهای کرونایی در استان، گفت: مادران باردار بالای ۱۸ سال تزریق واکسن را جدی بگیرند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نزولی بودن آمارهای کرونایی در استان، گفت: مادران باردار بالای ۱۸ سال تزریق واکسن را جدی بگیرند.