فصل اول سریال ۳۰ قسمتی «هادی» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه ۲ سیما در لاهیجان کلید خورد.

فصل اول سریال ۳۰ قسمتی «هادی» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه ۲ سیما در لاهیجان کلید خورد.