سریال تلویزیونی «طعم طمع» در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به آنتن شبکه یک سیما رسید.

سریال تلویزیونی «طعم طمع» در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به آنتن شبکه یک سیما رسید.