وزارت دفاع عراق خبر داد که در کمین روز جمعه ارتش عراق مسئول تک تیراندازان داعش در کرکوک به هلاکت رسید و دو عضو دیگر زخمی شدند.

وزارت دفاع عراق خبر داد که در کمین روز جمعه ارتش عراق مسئول تک تیراندازان داعش در کرکوک به هلاکت رسید و دو عضو دیگر زخمی شدند.