مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در حکمی، محسن سعادتی را به سرپرستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار منصوب کرد.
سرپرست میراث فرهنگی شهرستان شهریار منصوب شد

به گزارش شهریاریها ، روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، در این حکم پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با ابلاغ اولویت های کاری و اجرایی سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی شهرستان شهریار در شش محور کلی از جمله نظارت حداکثری بر اجرای برنامه های شهرستان در زمینه های حفظ و نگهداری، مرمت و بهره برداری از ابنیه و بناهای شهرستان، بستر سازی به منظور توسعه تشکل های غیر دولتی، انجام طرح های مطالعاتی در خصوص جاذبه های گردشگری و حمایت از توسعه و ترویج صنایع دستی به ویژه در مناطق روستایی از برنامه های مورد انتظار است.

نادر زینالی معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در مراسم ابلاغ حکم مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان شهریار گفت: تخصص گرایی، نو آوری و جوان گرایی از مهمترین اولویت های انتصاب مدیران میراث فرهنگی در استان تهران است.

وی بیان کرد: انتظار می رود با تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهاد ها از جمله شهرداری شهرستان شهریار در اجرای اهداف ابلاغی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران تلاش حداکثری صورت گیرد.

معاون توسعه مدیرت استان تهران با بیان اینکه فعالیت و اقدامات مدیران میراث فرهنگی در شهرستان های استان تهران به صورت سه ماهه مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد تاکید کرد: نحوه تکریم و میزان رضایت مندی مراجعین، سرمایه گذاران و هنرمندان در انجام مراحل اداری در ارزیابی مدیران بسیار مورد اهمیت و توجه است.

پیش از سعادتی حمید کریمی رییس میراث فرهنگی شهرستان رباط کریم حدود سه ماه سرپرست شهریار بود.