طی حکمی از سوی مدیر آموزش و پرورش شهریار؛

سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهریار معرفی شد

داود سهیلی کارشناس مسئول مشارکت های مردمی و امور مدارس و مراکز غیر دولتی شهرستان شهریار، طی حکمی از سوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهریار معرفی شد.

به گزارش شهریاریها ،مجید پارسا از زحمات چندین ساله جوانشیر جوادی به عنوان معاونت اسبق پرورشی و تربیت بدنی بزرگترین منطقه آموزش و پرورش کشور، قدردانی کرد و گفت: خدمت خالصانه، ثمره نگاهی ژرف به موضوعات تعلیم وتربیت است و این نگاه سازنده است که خدمتی پاک و مستمر را برای تربیت نسل های آینده وطن در پی دارد و این درک عمیق و تسلط بر امور از نکات جزئی گرفته تا اخذ تصمیمات بنیادین و نگاه بلند یک معلم است که با در دست گرفتن ضمام مدیریت، مسیر خیل عظیمی از فرزندان این مرز وبوم را مشخص می کند.

وی با معرفی داود سهیلی به عنوان سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی، توجه و تاکید بر امور پرورشی را خواستار شد و ادامه داد: چنانکه مبرهن است همواره تربیت بر آموزش مقدم است و نتیجه زحمات معلم در کنار جامعه، زمانی مفید خواهد بود که محصول همکاری این دو نهاد(خانه و مدرسه) شهروندی فهیم و مفید برای اجتماع باشد و بایستی برای نیل به این اهداف، همت مضاعف و تعامل سازنده را همچون گذشته سرلوحه امور قرار داد. به عبارتی تعامل قوی و اندیشه ای نو می‌تواند به تکامل و کیفیت اقدامات اعم از پرورشی و آموزشی بیافزاید و نتیجه را مطلوب و دلخواه سازد.

شایان ذکر است داود سهیلی کارشناس مسئول مشارکت های مردمی و مدارس و مراکز غیر دولتی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهریار معرفی شد.