توصیه ما این است که زوجین در دو سال اول ازدواج اقدام به فرزندآوری کنند چراکه اگر باروری به تاخیر بیفتد ممکن است مشکل ناباروری دیر تشخیص داده و درمان آن سخت‌تر شود. میانگین سن مادران در هنگام فرزندآوری 27.3 سال و برای پدران 32 سال است….

توصیه ما این است که زوجین در دو سال اول ازدواج اقدام به فرزندآوری کنند چراکه اگر باروری به تاخیر بیفتد ممکن است مشکل ناباروری دیر تشخیص داده و درمان آن سخت‌تر شود. میانگین سن مادران در هنگام فرزندآوری 27.3 سال و برای پدران 32 سال است.