سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد
سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد
بهارستان- «هادی تمهیدی» طی حکمی از سوی استاندار تهران به عنوان سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد.

به گزارش شهریاریها ، «هادی تمهیدی» به عنوان سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد.

بر اساس این گزارش استاندار تهران در حکمی هادی تمهیدی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان منصوب کرد.

گفتنی است که پیش از این تمهیدی در سمت فرمانداری پاکدشت مشغول به خدمت بوده است.