سرپرست فرمانداریهای تهران، رباط کریم ، شهردار باقرشهر و پردیس منصوب شدند
سرپرست فرمانداریهای تهران، رباط کریم ، شهردار باقرشهر و پردیس منصوب شدند
شهریاریها - استاندار تهران در احکام جداگانه سرپرست فرمانداری شهرستان تهران، سرپرست فرمانداری رباط کریم، شهردار باقرشهر و شهردار پردیس را منصوب کرد.

به گزارش شهریاریها ، محسن منصوری در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداری شهرستان تهران،  سرپرست فرمانداری رباط کریم، شهردار باقرشهر و شهردار پردیس را منصوب کرد.

بر این اساس مسعود حسین پور به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تهران، امید احمدی به عنوان سرپرست فرمانداری رباط کریم، احمد کارخانه به عنوان شهردار پردیس و محسن قضاتلو به عنوان شهردار باقرشهر منصوب شدند.

گفتنی است مسعود حسین پور پیش از این معاون هماهنگ کننده مرکز ارزیابی راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم مقام معاونت اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

امید احمدی دکتری مدیریت منابع انسانی و سرپرست معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور و مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و مدیر تاسیس نظارت و بازرسی سازمان های غیردولتی بوده است.

محسنی قضاتلو با ۱۳ سال سابقه کار در شهرداری تهران دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد.

رضا کارخانه در کارنامه کاری خود فعالیت هایی همچون شهردار پیشوا، شهردار ورامین، معاون اداری و مالی و معاون عمرانی فرمانداری ورامین، رئس گروه ارزیابی عملکرد شهرداری های استان تهران و مدیرعامل اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور را دارد.