با حکم وزیر ورزش و جوانان، علی سلطان‌پور به عنوان سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد منصوب شد.

با حکم وزیر ورزش و جوانان، علی سلطان‌پور به عنوان سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد منصوب شد.