سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی خبر داد
سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی خبر داد

امیر سلحشور سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکرونیکی شهرداری ملارد خبر داد شهریاریها به نقل از مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، امیر سلحشور سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی شهرداری ملارد خبر داد و افزود این سامانه از امروز آماده سرویس دهی به شهروند گرامی میباشد. سلحشور […]

امیر سلحشور سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکرونیکی شهرداری ملارد خبر داد

شهریاریها به نقل از مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، امیر سلحشور سرپرست شهرداری ملارد از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی شهرداری ملارد خبر داد و افزود این سامانه از امروز آماده سرویس دهی به شهروند گرامی میباشد.

سلحشور در ادامه گفت : مرحله دریافت نامه از ارباب رجوع هنوز در بسیاری سازمان‌ها به روش‌های سنتی و بصورت دریافت نسخه کاغذی نامه انجام می‌شود و مستلزم حضور فیزیکی ارباب رجوع میباشد، در حال حاضر بسیاری از ارباب رجوع های شهرداری ملارد از شهرها و استان های دیگر جهت مکاتبات بایستی با صرف وقت و هزینه به شهرداری مراجعه میکردند و بجز هزینه شخصی آنها زمان رسیدگی به اموراتشان نیز قطعا طولانی تر انجام میگردید که با راه اندازی میز خدمت الکترونیک میتوانند بدون مراجعه حضوری مکاتبات خود را انجام دهند.