سرپرست باشگاه سپاهان به صحبت‌های افشین پیروانی و بیانیه باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و گفت: در این فضا برای ما جان انسان‌ها مهم‌تر است.

سرپرست باشگاه سپاهان به صحبت‌های افشین پیروانی و بیانیه باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و گفت: در این فضا برای ما جان انسان‌ها مهم‌تر است.