سرپرست جدید فرمانداری قدس منصوب شد
سرپرست جدید فرمانداری قدس منصوب شد

شهریاریها : با تودیع فرماندار پیشین قدس، پیش از ظهر امروز سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان منصوب شد.  پیش از ظهر یکشنبه طی حمکی از سوی استاندار تهران، حسن موسوی فرماندار قدس تودیع و ناصر آذریفر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قدس معرفی شد. آذریفر پیش از این به عنوان مدیرکل امور مالی استانداری تهران […]

متفرقهشهریاریها : با تودیع فرماندار پیشین قدس، پیش از ظهر امروز سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان منصوب شد.

 پیش از ظهر یکشنبه طی حمکی از سوی استاندار تهران، حسن موسوی فرماندار قدس تودیع و ناصر آذریفر به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قدس معرفی شد.

آذریفر پیش از این به عنوان مدیرکل امور مالی استانداری تهران فعالیت می کرد.