پس از استعفای شهردار ساوه که صبح امروز طی نامه ای به شورای اسلامی این شهر اعلام شد، در جلسه عصر امروز شورا، سرپرست جدید شهرداری انتخاب شد.

پس از استعفای شهردار ساوه که صبح امروز طی نامه ای به شورای اسلامی این شهر اعلام شد، در جلسه عصر امروز شورا، سرپرست جدید شهرداری انتخاب شد.