گران بودن بلیط هواپیما از یک طرف و افزایش و کاهش قیمت بلیط های پرواز چارتری به صورت لحظه ای از طرف دیگر سبب شده تا مسافران برای یافتن ارزان ترین بلیط مجبور شوند وب سایت های خدمات مسافرتی را به صورت مدام چک کنند. …

گران بودن بلیط هواپیما از یک طرف و افزایش و کاهش قیمت بلیط های پرواز چارتری به صورت لحظه ای از طرف دیگر سبب شده تا مسافران برای یافتن ارزان ترین بلیط مجبور شوند وب سایت های خدمات مسافرتی را به صورت مدام چک کنند.