پایگاه خبری صابرین نیوز از سرنگونی بالگرد فرانسوی تحت فرماندهی ناتو در حریم هوایی منطقه الطارمیه بغداد خبر داد.

پایگاه خبری صابرین نیوز از سرنگونی بالگرد فرانسوی تحت فرماندهی ناتو در حریم هوایی منطقه الطارمیه بغداد خبر داد.