عبدالله ویسی از سرمربی‌گری فولاد خوزستان کنار رفت.

عبدالله ویسی از سرمربی‌گری فولاد خوزستان کنار رفت.