پرکاس سال‌ها است که در آلمان زندگی می‌کند و پرورش‌یافته فوتبال این کشور است که سابقه فعالیت در باشگاه نفت آبادن را نیز در کارنامه دارد

پرکاس سال‌ها است که در آلمان زندگی می‌کند و پرورش‌یافته فوتبال این کشور است که سابقه فعالیت در باشگاه نفت آبادن را نیز در کارنامه دارد