سرمربی النصر می‌گوید که رونالدو نیز مثل بقیه بازیکنان است و تمام تلاشش را کرد.

سرمربی النصر می‌گوید که رونالدو نیز مثل بقیه بازیکنان است و تمام تلاشش را کرد.