سرمربی النصر می گوید که رونالدو نیز مثل بقیه بازیکنان است و تمام تلاشش را کرد.

سرمربی النصر می گوید که رونالدو نیز مثل بقیه بازیکنان است و تمام تلاشش را کرد.