مرتضی ضرابی کارشناس هواشناسی با اعلام این مطلب گفت: دیروز سامانه بارشی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشورمان شد. از نیمه‌های شب تا به این ساعت در مناطق مختلفی از استان‌های واقع در نیمه غربی استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی به شکل برف و …

مرتضی ضرابی کارشناس هواشناسی با اعلام این مطلب گفت: دیروز سامانه بارشی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشورمان شد. از نیمه‌های شب تا به این ساعت در مناطق مختلفی از استان‌های واقع در نیمه غربی استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی به شکل برف و باران گزارش شده است.