شهردار شهر باغستان گفت: یکی از مطالبات شهروندان تامین روشنایی معابر و‌محله ها بود که در این راستا اعتباری بالغ بر یک میلیلرد تومان در نظر گرفته شد.
سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای تقویت روشنایی معابر شهر باغستان

به گزارش شهریاریها ،حسن رنجبر در اینباره اظهار داشت:امروزه تأمین امنیت، رفاه و ایجاد شرایط کاری مناسب برای شهروندان یک جامعه، یکی از مهم ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی، تأمین روشنایی معابر عمومی، ایجاد محیطی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و اشخاص پیاده است به طوری که دید سریع، دقیق و راحت آنها امکان پذیر شود.
وی افزود: در مورد وسایل نقلیه، روشنایی کافی برای معابر باعث می‌شود تا راننده، موانع موجود را با جزئیات کامل مشاهده کرده و با اطمینان و در فرصت زمان کافی بتواند از خود عکس العمل نشان دهد. در مورد اشخاص پیاده نیز معابر باید به اندازه‌ای روشن باشند که افراد بتوانند به راحتی و با جزئیات کامل، محیط اطراف خود را دیده و کارهای مورد نیاز را انجام دهند. آنها باید بتوانند به سهولت سایر افراد پیاده، وسایل نقلیه و اشیاء در محیط اطراف خود را مشاهده کرده و تشخیص دهند. شهردار شهر باغستان بااشاره به اهمیت این موضوع از اجرای پروژه بزرگ تقویت روشنایی معابر اصلی این شهردر حوزه معاونت خدمات شهر با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: با این مبلغ دست کم ۳۰ پروژه تامین روشنایی در شهر اجرایی گردیده است.