مدیر برنامه‌ریزی، سیستم‌ها و کنترل شرکت پالایش نفت تبریز از سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی پالایش نفت تبریز در حوزه بهبود وضعیت محیط‌زیست خبر داد….

مدیر برنامه‌ریزی، سیستم‌ها و کنترل شرکت پالایش نفت تبریز از سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی پالایش نفت تبریز در حوزه بهبود وضعیت محیط‌زیست خبر داد.