رییس کل ستاد نیروهای مسلح با اشاره به کاهش سه ماه خدمت سربازی گفت: تلاش بر این است تسهیلات بیشتری برای سربازان فراهم کنیم هرچند کار آسانی نیست. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: سربازی مسئله آسانی نیست که با تصمیمات ناگهانی بتوان تغییرات اساسی در آن…

رییس کل ستاد نیروهای مسلح با اشاره به کاهش سه ماه خدمت سربازی گفت: تلاش بر این است تسهیلات بیشتری برای سربازان فراهم کنیم هرچند کار آسانی نیست. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: سربازی مسئله آسانی نیست که با تصمیمات ناگهانی بتوان تغییرات اساسی در آن ایجاد کرد زیرا سرباز و جوان عزیز ما در این مقطع زندگی می‌آید و مسئولیت در دفاع و امنیت کشور موضوع ساده‌ای نیست.