در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجوه نقد توأم با تهدید سلاح سرد و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه‌ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان پیگیری شد….

در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجوه نقد توأم با تهدید سلاح سرد و شکایت مال باختگان، موضوع با حساسیت ویژه‌ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان پیگیری شد.