اوایل آبان امسال مرد میانسال صرافی با حضور در پلیس آگاهی تهران از مرد سارقی به اتهام سرقت دلارهایش شکایت کرد و گفت: مردی به عنوان مشتری به من زنگ زد و خود را مدیر یک شرکت بازرگانی معرفی و برای معامله‌ای معادل ۶۰۰‌میلیون تومان، دلار خواست….

اوایل آبان امسال مرد میانسال صرافی با حضور در پلیس آگاهی تهران از مرد سارقی به اتهام سرقت دلارهایش شکایت کرد و گفت: مردی به عنوان مشتری به من زنگ زد و خود را مدیر یک شرکت بازرگانی معرفی و برای معامله‌ای معادل ۶۰۰‌میلیون تومان، دلار خواست.