سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه با صدور پیامی درگذشت پدر سردار حسنی آهنگر را تسلیت گفت.

سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه با صدور پیامی درگذشت پدر سردار حسنی آهنگر را تسلیت گفت.