جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور فرمانده سپاه قدس دقایقی قبل آغاز شد.

جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور فرمانده سپاه قدس دقایقی قبل آغاز شد.