جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ۴۰ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند، گفت: در حال حاضر رفع مشکل آبرسانی ۱۰ هزار روستا در دستورکار قرار دارد….

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ۴۰ هزار گروه جهادی در کشور فعال هستند، گفت: در حال حاضر رفع مشکل آبرسانی ۱۰ هزار روستا در دستورکار قرار دارد.