شماری از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به کاخ سفید، از جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور خواستند در آزمون سلامت روانی شرکت یا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ کناره‌گیری کند….

شماری از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به کاخ سفید، از جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور خواستند در آزمون سلامت روانی شرکت یا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ کناره‌گیری کند.