جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) با انتشار یادداشتی در واکنش به جنگ روانی صهیونیست ها، نوشت: فرماندهان سپاه را از ترور نترسانید….

جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) با انتشار یادداشتی در واکنش به جنگ روانی صهیونیست ها، نوشت: فرماندهان سپاه را از ترور نترسانید.