تندیس سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر شنبه با اجرای مراسم ویژه ای در باغ ایرانی واقع در شهرک مارون الرأس در جنوب لبنان و در مرز رژیم صهیونیستی، نصب شد….

تندیس سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر شنبه با اجرای مراسم ویژه ای در باغ ایرانی واقع در شهرک مارون الرأس در جنوب لبنان و در مرز رژیم صهیونیستی، نصب شد.